Ad
EnglishFrenchGermanSpanish
menu option
UptoPlay favicon

UptoPlay favicon


OPA BH play online

Play OPA BH APK

OPA BH

The official app & game

Distributed by UptoPlay

 

Play Online

SCREENSHOTS

DESCRIPTION

Use UptoPlay to play online the game OPA BH.

OPA (Online Payment Platform) je ekosistem plaanja osmiljen na nain da povezuje korisnike i trgovce u trinom lancu, stvarajui kompletno okruenje za mobilna plaanja koje rezultira bogatim iskustvom i visokim stepenom zadovoljstva krajnjeg kupca, kroz uvoenje servisa plaanja i dodatnih pogodnosti.
OPA omoguava:
Sigurno, brzo, cjenovno prihvaljivo i jednostavno plaanje roba i usluga na podruju Bosne i Hercegovine, kod registrovanih OPA trgovaca,
Rijeava potrebe kupaca na intuitivan i savremen nain,
Kroz kontinuirano obavjetavanje, korisnike upoznaje sa aktuelnim ponudama na tritu,
Pravovremenu interakciju sa drugim korisnicima uz personalizovan pristup,
Slanje i primanje novca preko telefonskog imenika, bez unosa broja rauna (instant transfer novca),
Plaanje rauna komunalnih davatelja usluga (rauna reijskih trokova),
Dopunu prepaid korisnika mobilnih brojeva,
Koritenje drugih benefita kroz programe lojalnosti odnosno nagraivanja i upravljanja odnosima sa klijentima.

OPA (Online Payment Platform) je proizvod kompanije ESP BH doo Sarajevo, iji su osnivai Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, BH Telecom dd Sarajevo, Comtrade Sarajevo i QSS doo Sarajevo.
Enjoy with UptoPlay the online game OPA BH.

ADDITIONAL INFORMATION

Developer: ESP BH d.o.o.


Page navigation: