Ad
EnglishFrenchGermanSpanish
menu option
UptoPlay favicon

UptoPlay favicon


Betsan a Roco yn y Dref 1 play online

Play Betsan a Roco yn y Dref 1 APK

Betsan a Roco yn y Dref 1

The official app & game

Distributed by UptoPlay

 

Play Online

SCREENSHOTS

DESCRIPTION

Use UptoPlay to play online the game Betsan a Roco yn y Dref 1.

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment.

This is a digital version, with sound, of Archwilior Amgylchedd yn y dref, series 1, which includes 8 original stories and poems, in Welsh, for children in the Foundation Phase, authored by Mererid Hopwood and Tudur Dylan Jones. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

The books offer an opportunity to raise children's curiosity about their environment as well as encourage them to enjoy by exploring, inquiring, experimenting, asking questions and trying to find answers. This is a series that develops opportunities for children to read and express their ideas, opinions and feelings, showing imagination, creativity and sensitivity to their environment.

Book titles:
Anifeiliaid y dref
Bwyd
Croesi'r Ffordd
Hamdden yr Haf
Lliwiau
Rwy'n clywed 'm clust fach i...
Rwy'n gweld 'm llygad bach i...
Teithio

*****

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref.

Dyma gyflwyno fersiwn digidol gyda sain o gyfres Archwilior Amgylchedd yn y dref, syn cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal 'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Teitlaur gyfres:
Anifeiliaid y dref
Bwyd
Croesi'r Ffordd
Hamdden yr Haf
Lliwiau
Rwy'n clywed 'm clust fach i...
Rwy'n gweld 'm llygad bach i...
Teithio
Enjoy with UptoPlay the online game Betsan a Roco yn y Dref 1.

ADDITIONAL INFORMATION

Developer: Canolfan Peniarth

Recent changes: Removed unlocking-code requirement


Page navigation: